O nás

[vu_title title=“Pekáreň pod Baštou“ subtitle=““ style=“vu_overline“ alignment=“center“ class=““]

Ako to celé začalo

Naše podnikateľské začiatky sa datujú od roku 1932, kedy sme pekáreň kúpili od pôvodného majiteľa. Už ten sa venoval prevádzkovaniu pekárne. Volal sa B. Goldschein. Vzhľadom na jeho židovský pôvod sa však rozhodol emigrovať a vtedy sa ako záujemca o kúpu pekárne prihlásil Július Pivovarník.

Počas komunizmu bola pekáreň násilne Júliusovi Pivovarníkovy odobraná. Vzhľadom na to, aký mal k pekárskemu remeslu vzťah, niesol túto krivdu ťažko a krátko po vyvlastnení zomrel. Po jeho smrti znárodnil komunistický režim aj rodinný dom na námestí, v ktorej býval zvyšok rodiny, a v ktorej fungovala a dodnes funguje podniková predajňa chleba a pečiva.

Po páde komunistického režimu sa rodine pri reštitúcií vrátila časť majetku, ktorý sa rozdelil v rámci dedičského konania medzi príbuzných. V roku 1992 po navrátení majetku sa rozhodol vnuk Júliusa Pivovarníka pokračovať vo výrobe chleba a pečiva v Sabinove.

Vtedy 26-ročný Branislav Pribula, vyštudovaný hotelier po častiach odkúpil rozdrobený majetok pekárne od rodiny a postavil základy pre ďalšie úspešné fungovanie pekárne. Motivovala ho podpora rodiny a spomienka na to, ako kedysi ako malý chlapec pomáhal svojmu dedovi piecť chlieb.

 

A ako to celé pokračuje

Od 90. rokov prešla pekáreň postupnou obnovou, ktorá pozostávala z celkovej rekonštrukcie a nadstavby budovy pekárne a rodinného domu na námestí a taktiež z obstarania moderného zariadenia. Momentálne patríme medzi vyspelé pekárne s ponechaním ručnej práce tam, kde to kvalite prospieva a zavedením strojného zariadenia tam, kde je to pre človeka fyzicky náročné.

V súčasnosti pomaly preberajú skúsenosti a učia sa ako udržať a rozvíjať pekárenskú prevádzku už pra-vnukovia Júliusa Pivovarníka. Keďže som jeden z nich dúfam, že sa nám to s bratom podarí. Držte nám palce.

Celý čas pracujeme na tom, aby bol zákazník spokojný, mal pôžitok z jedenia výrobkov našej pekárne a taktiež, aby sa jeho dôvera vo výrobky odzrkadlila aj na jeho zdraví. Týmto ďakujeme verným zákazníkom za ich nákupy a priazeň.

Leave a Reply

Your email address will not be published.